Carrer de Sant Marc, 63
08224 Terrassa, Barcelona

93 788 98 93

portada


Contacte:Tratamientos:

Ens trobaràs a:

Carrer de Sant Marc, 63,
08224 Terrassa, Barcelona
Teléfono: 937 88 98 93

info@clinicasantmarc.com

URGÈNCIES DENTALSSabem que les situacions de dolor i les urgències estètiques afecten el normal desenvolupament de la vida d'una persona. I sabem que s'han de resoldre com més aviat millor .

Trobar un dentista per resoldre una urgència dental de vegades pot ser complicat .

A la nostra clínica li atenem 24h al dia via telefònica. El telèfon 93 788 98 93 de la clínica estarà actiu per a qualsevol tipus de consulta al nostre equip fins i tot en horaris de tancament .

El nostre objectiu és oferir qualitat en l'atenció i la contenció necessàries en aquests moments , per solucionar el problema a la brevetat .

Demani la seva cita